Anna Johansson bjuder in till möte för intensifierat trafiksäkerhetsarbete

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet är framgångsrikt, Nollvisionen som modell inspirerar världen över. Men än är vi inte ända framme, därför initierar regeringen en nysatsning inom trafiksäkerhetsområdet för alla trafikslag. Imorgon 15 mars bjuder infrastrukturministern in aktörer inom trafiksäkerhetsområdet för att diskutera initiativ och lösningar för det fortsatta arbetet.