Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Det ska bli lättare att etablera sådana anläggningsboenden för asylsökande som ska användas under en begränsad tid. Det blir följden av en ändring i plan- och byggförordningen som regeringen beslutade den 10 december 2015.