Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

I denna promemoria föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Rättsdokument, Skrivelse från Socialdepartementet