Avtal 17: Befintliga avtal förlängs

Parterna inom industrin träffade nya avtal den 31 mars. SKL:s förhandlingar med Läkarförbundet och facken inom Allmän kommunal verksamhet fortsätter och de befintliga avtalen förlängs.