Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering

Regeringen har överlämnat propositionen Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (Prop. 2013/14:159) till riksdagen. Förslagen i propositionen syftar till att förtydliga ansvaret vid mineralprospektering.

Pressmeddelande: Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
Prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering

Näringsdepartementet,
18 mars 2014