Bättre stöd till vårdens kompetensförsörjning

Dagens samhälle den 3 december 2015
Med gemensamma krafter, tydliga prioriteringar och god samverkan kan vi möta den stora utmaning som kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården utgör. På det sättet skapar vi en bättre vård för alla patienter.