Dela varor och tjänster är smart – det vill vi stödja

Göteborgs-Posten, 17 december 2015
Att allt fler människor delar varor och tjänster med varandra är bra på många sätt. Delningsekonomin växer nu så fort att regelverken behöver anpassa sig till den nya verkligheten. Därför tillsätter regeringen i dag en utredning som ska fokusera på konsumenternas rättigheter inom delningsekonomin men också undersöka hur den kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, skriver Per Bolund, konsument- och finansmarknadsminister (MP).