Det offentliga ledarskapet som bidrar till fortsatt välfärd, hur ser det ut?

I dagens snabbt föränderliga samhälle med bland annat digitalisering och trygghetsfrågor som möjlighet och utmaning för såväl ledare som politiker är ledarskapet viktigare än någonsin. Vilken ledare och vilket ledarskap krävs när förändringsresan skall ske i samklang med kravet på fortsatt välfärd?
Medverkande: Katarina von Goës, Kanslichef på Expertgruppen för digitala investeringar, Laura Hartman, Ordf. Tillitsdelegationen, Regeringskansliet, Joakim Jansson, Grundare – Digital Transformation Enabler, DigJourney, Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprise, Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, Karlskrona kommun
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.