Dialogmöte om informationssatsning på hälsa och jämställdhet för nyanlända unga

Jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd 8 juni in till ett dialogmöte om regeringens uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Vid mötet deltog berörda myndigheter, länsstyrelser och organisationer inom det civila samhället.