Eftersatt rättssäkerhet i beskattningen

Glöm inte rättssäkerheten i beskattningen! Den uppmaningen riktar företrädare för fyra organisationer till regeringen.
– Regeringen borde skyndsamt initiera förbättring av lagstiftningen på dessa områden, anser de.

Rättssäkerhet, förutsebarhet i rättstillämpningen och att domstolar är neutrala och håller kvalitet, är centrala värden för rättsstaten. I år är det 30 år sedan kommittén om rättssäkerhet i beskattningen la fram sitt betänkande, men ändå är rättssäkerheten fortsatt eftersatt, skriver företrädare för fyra organisationer i Altinget.se .

Undertecknare är Katarina Bartels, skatteexpert i förfarandefrågor, Svenskt Näringsliv, Sven-Åke Bergkvist, ordförande, stiftelsen Rättvis skatteprocess och tidigare advokat, Patrick Krassén, Skattepolitisk expert, Företagarna, samt Hans Peter Larsson, Skatteexpert, FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

Hans Peter Larsson, FAR. Foto: Christian Gustavsson.

De fyra pekar på flera problem som behöver åtgärdas. De skriver: Ett problem som tas upp i 1993 års utredning är skattetillägget, den straffavgift som tas ut när en felaktig uppgift har lämnats i deklaration, oavsett anledning. Oftast är skattetillägget på 40 procent av skattefelet och det kan få stora ekonomiska konsekvenser. Europadomstolen konstaterade för två decennier sedan att skattetilläggen är att betrakta som ett straff, och att de därför inte kan påföras automatiskt.

Läs hela texten:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *