En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU

SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.