En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Tobaksdirektivsutredningen lämnar i detta slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.