Faktablad: Regeringens politik för hållbart företagande

Målet för näringspolitiken är att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb och växande företag. Hållbart företagande är en självklar del i en modern näringspolitik. I linje med det har regeringen utarbetat en mer ambitiös politik för hållbart företagande.