Färöarna digitaliserar för alla

Färöarna bygger en portal med e-tjänster för sina 50 000 medborgare. I utvärderingsprocessen har myndigheterna studerat erfarenheter från e-förvaltning i Danmark, Estland och Island. 
Valet av leverantör föll på low-code-plattformen OutSystems, som motsvarade en efterfrågad utvecklingsplattform som kunde låta lokala it-företag utveckla e-tjänster under projektets gång.
Digitala Färöarna (”Talgildu Føroyar”) är projektet som ska ge alla medborgare på Färöarna tillgång till digitala myndighetstjänster. Målet är en digital infrastruktur som ökar servicenivån och tillhandahåller viktig information och effektiv självbetjäning.
Produktiv tjänsteutveckling
OutSystems är en plattform som bygger på low-code vilket gör det lätt för externa utvecklare att delta och som har en arkitektur särskilt utformad för produktiv tjänsteutveckling. Avtalet slöts den 13 april och den nya medborgarportalen med e-tjänster ska lanseras inom ett år.

– Vårt mål är att modernisera vår välfärd och medborgarservice, samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft, produktionskapacitet och tillväxt. Vi vill skapa ett bättre, snabbare och förbättrat samhälle för våra medborgare. Att bygga en digital infrastruktur för Färöarna är avgörande för att bibehålla ett modernt samhälle på Färöarna, säger Nicolai Mohr Balle, programdirektör vid Talgildu Føroyar.


Fyra områden
Projektet ska fokusera på fyra områden:

  • Nationell e-legitimation (e-ID)
  • Medborgarportal för de flesta av myndigheternas e-tjänster
  • Grunddata
  • X-road, det estniska systemet för säker dataöverföring

Ruud Hochstenbach, nordisk affärsutvecklingschef på OutSystems, menar att även om Färöarna är ett litet land så är dess processer och utmaningar lika komplexa som de större ländernas. Det gäller även detta digitaliseringsinitiativ.
– Low-code, att olika byggstenar i programmeringen redan är färdiga, gör att flera utvecklare kan delta i arbetet med att skapa ett system som är mycket stabilt, och dessutom på förhållandevis kort tid. säger han.
Fakta
OutSystems tillämpning av low-code innebär att man skapar byggblock som kundens utvecklare sedan enkelt kan tillämpa. Det kan förkorta tiden för utveckling med uppåt 80 procent, ett projekt på ett par månader kan visa resultat redan efter några veckor.
Blocken byggs av de närmare 100 personer på företagets R&D-avdelning i staden Oeiras i Portugal. Moduler finns för bl.a. streckkodsavläsning och betalningslösningar, samt kundregister.
OutSystems startade ursprungligen i Portugal, numer ligger huvudkontoret i Atlanta, USA, efter att en stor del av affärssatsningarna skett på den amerikanska marknaden. Det finns ett uttalat fokus på att utveckla partnerskap i Norden i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Företaget har kunder i Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland, samt nordiska och svenska samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *