Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som bland annat redovisas i den ekonomiska vårpropositionen samt i budgetpropositionen.
Nedan finns nyckeltalstabeller för prognoser från 2011 och senare.