Fler fällande domar i mutbrottsmål

Antalet fällande domar i mutbrottsmål ökade under 2017 markant jämfört med de senaste åren.
Det rapporterar Sveriges Radios Ekot (2017-12-19). Antalet anmälningar om misstänkta mutbrott sedan 2007 ligger relativt konstant på mellan 100 och 150. Men antalet fällande domar har ökat från ett årligt genomsnitt på omkring 15 de senaste tio åren till närmare 30 under 2017.
Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor (IMM), uppger i inslaget att flertalet domar rör vård och omsorg samt kontakter mellan offentlig och privat verksamhet. Detta kan innebära att benägenheten att upptäcka och rapportera oegentligheter har ökat.
OFFENTLIGA AFFÄRER bad Natali Phalén svara på följande fråga:

Hur kan företag och offentliga instanser förebygga och freda sig mot mutförsök nu i juletider?
– En av de viktigaste förebyggande åtgärder mot korruption som företag och organisationer behöver vidta är att skapa en förståelse för vilka risker som finns ur korruptionshänseende i den egna verksamheten. Detta måste kompletteras med ett konsekvent arbete i verksamheten kring var gränsen går och ska gå – både ur ett rent juridiskt perspektiv och ett större lämplighetsperspektiv. Det förutsätter såklart en tredje pusselbit – att det pratas om korruptionsrisken i verksamheter och att svåra frågeställningar kan lyftas och hanteras, uppger Natali Phalén för OFFENTLIGA AFFÄRER.


Körkort och tillstånd
Vissa områden är särskilt utsatta för mutor och mutförsök, däribland olika slag av tillståndsgivning, förklarar Natali Phalén och påpekar att flera domar under 2017 är kopplade till körkort och liknande prövningar av åtråvärda myndighetsintyg.
Parallellt med fler mutbrottsdomar ser Natali Phalén även en positiv attitydförändring i samhället gällande potentiella mutor som dyrare julgåvor från företag till nyckelpersoner bland offentliganställda kunder. ”Många myndigheter och organisationer inom det offentliga går ut och säger att de inte vill ha någonting. Det har exempelvis skett en stor förändring vad gäller julkorgar och liknande”, förklarar Natali Phalén i Ekots inslag.

Till sist påminner Natali Phalén OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare:
– För att rätt förhålla sig till det rätt snåriga regelverket är ett tips att ta hjälp av IMM:s Näringslivskod som ger handfast hjälp i hur man ska tänka i olika situationer kring gåvor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.