Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning​

Arbetsmarknaden för tjänstemän fortsätter att vara stark  – färre tjänstemän sägs upp. Men nedgången planar ut – i tredje kvartalet i år mot samma period förra året är nedgången 3 procent. Tendensen att fler kvinnor än män fick  både högre lön och befattning på nya jobbet än året innan håller i sig. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda.

Enligt ett e-post-utskick från Trygghetsrådet (TRR) har 6 procent fler fått en högre lön samt 13 procent fler en högre befattning under de tre första kvartalen i år, jämfört med de tre första kvartalen förra året.

”Det är svårt att hitta en period i Sverige när vi hade så stark arbetsmarknad och en sådan fördel för arbetstagarna än vi har just nu. Tjänstemän och hela Sverige mår bra av rörlighet på arbetsmarknaden”, anser Lennart Hedström, vd på TRR.

Hittills i år har 7 553 tjänstemän sökt stöd från TRR – mot 7 752 samma period förra året. En minskning med 3 procent eller 199 personer. Nio av tio aktivt arbetssökande uppsagda tjänstemän i riket fick nytt jobb (83 %) eller startade eget företag (7 %).

Och andelen uppsagda tjänstemän över 50 och 60 år som får nytt jobb ökar. Ökningen för åldersgruppen 50-59 år är 9 procent  och i åldersgruppen över 60 år är ökningen 33 procent.  Stockholm är bäst bland storstadsregionerna  att ge nytt jobb till ålderskategorin 50-59 år där 17 procent fler fått arbete under tre första kvartalen i år jämfört med samma period förra året.

Västra Götaland har den starkaste arbetsmarknaden i landet sett till storstadsregion. Antalet uppsagda tjänstemän minskar med 10 procent.

Stockholm och Skåne sticker ut eftersom andelen som sökt TRRs stöd där har ökat, med 14 procent i Stockholm och 17 procent i Skåne. 

”Det beror främst på några större neddragningar samt att en del företag har valt omställningar som syftar till att  kompetensväxla för att vässa konkurrenskraften”, säger Lennart Hedström.

TRRs statistik visar att av dem som fick nytt jobb var andelen kvinnor som fick högre eller lika hög lön på nya jobbet 36 procent. Motsvarande siffra för män var 33 procent.  Andelen kvinnor som fick högre eller lika hög befattningsnivå var 43 procent. För män låg siffran på 39 procent.

”Sedan i våras, då vi började följa upp löneskillnader och befattningsnivå för män och kvinnor på nytt jobb, ser vi att kvinnor i högre utsträckning än män får samma eller högre lön och befattning. Om det betyder att vi närmar oss en större jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ger inte vår statistik svar på. Men det är siffror vi gläds åt”, säger Lennart Hedström, VD på TRR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *