Företagen är för EU-medlemskap

Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
I undersökningen, presenterad sommaren 2018, deltog 2.000 slumpmässigt utvalda medlemsföretag. En tydlig majoritet, 77 procent, av medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv tycker att Sverige ska vara kvar i EU.
Endast 14 procent svarar nej, visar undersökningen, där storföretag med fler än femtio anställda är mest positiva till EU. Av dessa svarar nio av tio att de vill se ett fortsatt EU-medlemskap, medan siffran för medelstora företag är 79 procent. Bland småföretagen, med färre än tio anställda, är 69 procent positiva till EU.

Skadas vid utträde
Mest skada får ett svenskt EU-utträde för storföretagen, enligt de svarande. 64 procent av dessa svarar att det slår hårt mot verksamheten. Även småföretag ser problem med att Sverige skulle lämna gemenskapen. ”Knappt fyra av tio småföretag svarar att det skulle ge huvudbry om Sverige går ur EU”, konstaterar Svenskt Näringsliv.
På branschnivå är tillverkningssektorn, jord- och skogsbruk, handel, finans- och försäkringsverksamhet hårt trängda av ett utträde, framgår det av undersökningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.