Förhandlingar om omställningsavtal återupptas

Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat att återuppta förhandlingarna om att ingå ett utvecklat omställningsavtal.