Försäkringskassan får ökade medel för stärkt handläggning

För att stärka handläggningen av sjukförsäkringen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016 att Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll