Förslag om nollränta i skattekontot

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att intäktsräntan i skattekontot sänks till som lägst 0 procent. Med dagens bestämmelser är räntan skattefri och som lägst 0,5625 procent. Med förslaget minskar statens kostnad med 730 miljoner 2017.