Frukostseminarium den 20 oktober, Upphandling av tekniska konsulter inom bygg och fastighet

Att upphandla intellektuella tjänster som avser arkitektur och tekniska lösningar har sina utmaningar. Vi ger några tips och varnar för vanliga fallgropar.

För att läsa mer och anmäla dig