Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

SKL har med oro sett hur många kommuner har fått allt svårare att få till stånd byggande av bostäder för olika befolkningsgrupper. Det finns uppdämda behov av bostäder för äldre, för studerande och för ungdomar i många kommuner, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Under de senaste årens mottagande av flyktingar har kommunerna tagit ett stort ansvar och funnit kreativa lösningar för byggande och boende. När det nu gäller att skapa en långsiktig lösning på bostadsefterfrågan kommer den här upphandlingen att ge kommunerna ytterligare ett kraftfullt verktyg, säger Lena Micko.

För att ge kommunerna praktiskt stöd i det arbetet har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017.

Upphandlingen genomförs i samarbete med SKI och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.

I tilldelningen som meddelas idag ges Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA ramavtal. Företagen rankas också i den ordningen.

Vi är mycket nöjda med upphandlingsprocessen och har haft en bra dialog med leverantörerna. Vi kommer nu fortsätta att stödja beställare och leverantörer så att avropen från ramavtalet kan komma igång ute i kommunerna, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Om upphandlingen

Intresset för upphandlingen har varit stort i kommunerna. När SKL i en enkät frågade kommunerna om deras intresse sade nästan 90 procent av de 190 som svarade att de kunde tänka sig att använda ramavtalet.

Upphandlingen har delats in i två delar. Dels lägre hus (den första delen) och dels högre hus (den andra delen). Den första delen som nu genomförts av SKI innebär att fyra byggföretag erbjuds att teckna ramavtal om att leverera flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen i upphandlingen som omfattar högre hus med 4–6 våningar beräknas vara klar under februari månad 2017.

Avgörande för rankingen har varit bäst erbjudande när det gäller kostnad, arkitektonisk utformning av husen samt byggsystemets flexibilitet. Även kriterier som hållbarhet och tekniska egenskaper har vägts in i bedömningen.

Nu inträder en avtalsspärr om 10 dagar då avtal inte kan ingås. Därefter sker en avtalssignering mellan leverantörerna och SKI, då det kommer att finnas mer information tillgängligt om de olika hustyperna samt möjligheter till intervjuer. Signeringen äger rum den 1 februari. Mer information om detta kommer längre fram.