Hård debatt om solenergi

Skatter och ett omöjligt regelverk infört av regeringen försvårar möjligheterna för landsting och andra stora aktörer att satsa på solcellsutbyggnad. Eller är det Alliansen i Stockholms läns landsting som har dålig koll? Om detta tvistar politiker på debattplats.
Regeringen har ingen som helst respekt för skattebetalarnas pengar och saknar ambition för att underlätta en klimatneutral elproduktion, skrev Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, och Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 19 juni 2017.

De fick snabbt svar på tal av Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting, och Lise Nordin, riksdagsledamot (MP), energipolitisk talesperson. Den 21 juni skrev de att Stockholms läns landsting behöver fler solpaneler, inte fler debattartiklar från Alliansen med bortförklaringar. ”Det har aldrig varit enklare och mer lönsamt att sätta solceller på taket än idag. Trots det lyckas inte Alliansen, som styr i Stockholms läns landsting, få fart på utbyggnaden av solpaneler på landstingets fastigheter”, konstaterar miljöpartisterna.

Solceller viktiga
Alliansens företrädare menade i sitt första inlägg att sjukhus och andra stora landstingsdrivna fastigheter runt om i landet hela tiden söker efter möjligheter att vara i framkant vad gäller miljövänliga alternativ och förnyelsebar energiproduktion. Solceller är därför ett viktigt alternativ, då det har liten miljöpåverkan och dessutom är solinstrålningen gratis. Men den S- och MP-ledda regeringen har infört skatter och ett omöjligt regelverk vilket försvårar för landstinget att fortsätta utveckla solcellsutbyggandet.
Miljöpartisterna gillar inte att Alliansens företrädare anklagar regeringen för att inte ha respekt för skattebetalarnas pengar och menar att de kastar de sten i glashus: ”För det är nog många i Stockholms län som önskade att Paul Lindqvist och Gustav Hemming och övriga alliansen fick stopp på miljardrullningen av skattepengar på Nya Karolinska, skenande konsultnotor och böter för olagliga upphandlingar.”

0 thoughts on “Hård debatt om solenergi

  1. Först inför regeringen en skatt på egenproducerad solel i nivå med vad man betalar för köpt el. När detta kritiseras, bl a av Alliansen i Stockholms läns landsting skyller finansminister Magdalena Andersson på EU:s regelverk. Men när EU-kommissionen svarar att några sådana krav inte finns backar regeringen och sänker skatten. Detta lyfter Miljöpartiet fram som en stor satsning på solel från regeringens sida. Först en chockhöjning, sen en sänkning som man tar åt sig äran för…
    Övriga insatser, som förvisso är positiva, riktar sig främst till villaägare och är inte applicerbara på storskaliga satsningar som den Alliansen gör i Stockholms län.
    Min och Gustav Hemmings huvudsakliga kritik var dock inte skattenivån utan den byråkratiska mardröm landstinget istället hamnat i. Staten kräver nämligen att vi ska redovisa och själva betala in skatten för all el vi förbrukar, inte bara den vi producerar själva. Med över hundra elavtal för allt från stora sjukhus till enskilda vårdcentraler i inhyrda lokaler blir det en närmast ohanterlig situation för en organisation som varken har uppbyggda rutiner eller system för detta. Istället blir det manuell handpåläggning för en lång rad av våra medarbetare samtidigt som våra leverantörer måste göra speciallösningar för oss då de plötsligt inte ska redovisa och betala in skatt för den el de säljer till oss.
    Allt detta för att Skatteverket ska få in i storleksordningen 5.000 kronor i skatt per år för den solel vi själva producerar. Det är inte vettigt utan ett typexempel på onödig byråkrati som försvårar alla oss som vill vara mer miljövänliga.

Lämna ett svar till Paul Lindquist Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.