Infrastrukturen behöver en räddningsplan


Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden. Att lappa och laga duger inte längre.