Initierat arbete för bättre kollektivtrafik

Ibland är det svårt för sällanresenärer att åka kollektivt. Det är inte lätt att köpa biljett över länsgränser eller att köpa en resa som innebär byten mellan buss och tåg. Det blir särskilt svårt när det är olika huvudmän som ansvarar för de olika resorna. Det kan därför finnas behov av ytterligare reglering som rör bokning och biljettförsäljning vid kollektivtrafikresor. Regeringen har därför initierat ett arbete för att lösa detta.

Läs artikel: Regeringen påskyndar arbete för bättre kollektivtrafik

Näringsdepartementet,
6 maj 2014