Kammarkollegiet får uppdraget att redovisa partiers och valkandidaters finansiering

Partier som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet liksom enskilda valkandidater ska redovisa hur de har finansierat sin politiska verksamhet respektive sina personvalskampanjer till Kammarkollegiet.
När den nya lagen träder i kraft den 1 april 2014 är riksdagspartierna eller partier som deltar i val till Europaparlamentet skyldiga att årligen lämna en intäktsredovisning som beskriver vilka intäkter som partiet har haft på central nivå – både avseende partiet i sin helhet och enskilda valkandidaters personvalskampanjer. Partier som tar emot bidrag till ett värde som överstiger