Kunskap om utjämningssystemets konsekvenser behövs

SKL tillstyrker Finansdepartementets förslag om ändrad inkomstutjämning men påpekar att det behövs mer kunskap kring utjämningssystemets effekter på tillväxten.