Mer välfärd än någonsin tidigare

Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om. Det sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.
Till tonerna av ABBAS, Money money money, invigdes idag 14:e upplagan av KOMMEK, landets ledande mötesplats för kommunal ekonomi, med omkring 2 500 deltagare och 75 utställare.
Anders Knape, SKL:s ordförande, påpekade i sitt invigningstal att det höga deltagarantalet är imponerande med tanke på det nära förestående valet och också ett tecken på att KOMMEK är en viktig arena.
Anders Knape hänvisade till SKL:s färska skatteunderlagsprognos som visar på en real tillväxt med två procent:
– Det är ju helt till följd av ökad sysselsättningsgrad och ökade löner. Visst finns det moln på vår himmel men vi har en bättre situation än många i vår omvärld.
Anders Knape tog också upp rekryteringsbehovet.
– Vi vet att unga är intresserade av att jobba inom vår sektor. Vi har tecknat två avtal med Kommunal och jag vill uppmana er alla att teckna lokala avtal. Det ger en möjlighet både att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och att bidra till nyrekryteringar.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *