Myndigheter bidrar med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Den 7 april fattade regeringen beslut om ett uppdrag som innebär att flera statliga myndigheter ska kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.