Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska gälla i fem år

Regeringen har beslutat att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) från den 1 januari ska utfärdas för 5 år istället för 3 år som idag.

Näringsdepartementet har i en utredning sett över förutsättningarna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH-tillstånd).Efter diskussioner om olika förslag har regeringen beslutat om ändringar i trafikförordningens 13 kap 8 §, vilka innebär att parkeringstillstånd från den 1 januari 2015 ska gälla under en period om längst 5 år.Det är Transportstyrelsen som i ett underlag till beslutet föreslagit denna ändring för att underlätta för brukarna.

Du kan beställa våra uppdaterade blanketter genom att klicka på länkarna nedan

Läs mer på SKLs hemsida