Pensionsmyndigheten utreder metoder som stimulerar till senare pensionsuttag

Regeringen har idag gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att utreda och analysera metoder som stimulerar till senare pensionsuttag för dem med låg pension. Syftet är att de med låg pension ska få bättre ekonomiskt utfall av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd under pensionstiden.

Uppdrag att utreda metoder som stimulerar till senare pensionsuttag för dem med låg pension

Socialdepartementet,
15 maj 2014