Privat verksamhet ökar i kommuner och landsting

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Under 2014 köpte kommunerna verksamhet för 93 miljarder kronor samt landsting och regioner för 55 miljarder kronor.