Program för Innovationsrådets möte den 2 september

Huvudtemat för innovationsrådets möte är innovationers roll för miljö- och klimatpolitiken. Temat kommer att öppnas med en gemensam presentation av klimat- och miljöminister Åsa Romson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Artikel på webbplatsen Från Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Helene Hellmark Knutsson, Mikael Damberg, Stefan Löfven , Åsa Romson