Rådet diskuterar telekommunikationer inför nytt EU-förslag

Diskussionen om översyn av EU:s ramverk för elektroniska kommunikationer sker mot bakgrund av ett förväntat moderniseringsförslag i höst. På rådsmötet som hålls i Bryssel ska telekomministrarna också enas om ett förslag som ska ge bättre mobiltäckning i EU. På mötet den 26 maj representeras Sverige av statssekreterare Eva Lindström.