Reformer för ökad välfärd och trygghet inom Åsa Regnérs ansvar

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Ta del av intervjun med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér