Reformer för ökad välfärd och trygghet inom folkhälsa och sjukvård

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom folkhälsa och sjukvård.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Gabriel Wikström