Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har idag beslutat att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen föreslår även identitetskontroll av passagerare på fartyg.

Artikel på webbplatsen från Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen