Regeringen inför nya regler för avgångsförmåner till myndighetschefer fr.o.m. den 1 januari 2017

Syftet med avgångsförmånerna är att skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå efter att en anställning har avslutats i olika skeden av karriären.