Regeringen ställer sig bakom den föreslagna avyttringen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Regeringen tog den 18 april i år emot en begäran om ägarsamordning avseende försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland från Vattenfalls styrelse. Transaktionen omfattar en avyttring av de två bolag som är hel- eller delägande i fyra brunkolseldande kraftverk (Schwarze Pumpe, Lippendorf, Boxberg och Jänschwalde i Tyskland, belägna i delstaterna Brandenburg och Sachsen) samt brunkolsgruvorna som förser tre av dessa kraftverk med bränsle.