Regeringens arbete för att motverka internationellt skatteundandragande

Sverige arbetar aktivt för att motverka internationellt skattefusk tillsammans med andra länder. Utformningen av nationella skattesystem, hur de samverkar och möjligheterna för framför allt multinationella företag att utnyttja olikheterna i systemen för att uppnå skattefördelar, är frågor som diskuterats i många olika internationella sammanhang under de senaste åren.