Remiss av promemorian Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter.