Remiss av promemorian Sänkt reklamskatt

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Sänkt reklamskatt.