Remiss av promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare