Remiss SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Byggkonkurrensutredningen betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105).