Remiss SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
Remiss Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström