Riksbankens företagsundersökning: Låga prisökningar trots god konjunktur

De svenska storföretagen är fortsatt optimistiska om det ekonomiska läget och bedömer att riskerna för att konjunkturen ska försämras har minskat. Trots detta väntas prisökningarna bli låga det kommande året. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj.