Rundabordssamtal om tillsyn för en hållbar fondmarknad

Finansmarknadsminister Per Bolund håller i morgon det fjärde och avslutande rundabordssamtalet för att diskutera hur fondmarknaden kan bli mer hållbar. Fokus denna gång är tillsyn, efterlevnad och sanktioner.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund