Samarbete och planering nyckeln till en god sommar i vården

Så gott som alla landsting/regioner uppger att bemanningssituationen förväntas att bli ansträngd under sommaren. Det visar SKL:s årliga enkätundersökning.