Ses vi i Almedalen?

Almedalsveckan har utvecklats till att bli Sveriges största öppna politiska mötesplats. Dialogen är central i genomförandet och vi finns åter med och arrangerar två av de närmare 3000 seminarier som så här långt är bokade.

Våra två seminarier sätter fokus på upphandling utifrån två lika perspektiv. På måndag den 4 juli följer vi upp vårens regionala temadagar om hållbarhet. Frågan vi ställer är ”Gör upphandling skillnad för en hållbar framtid?” Vi kommer bl. a att söka svaret på när frivilligheten att följa upp ställda krav på hållbar varu- och tjänsteförsörjning upphör för politik, beställare och leverantörer.

Under tisdag 5 juli blir temat ”Till vilket pris ska upphandling bidra till integration av nyanlända?” där vi kommer att diskutera vad som händer när politik blir upphandling och upphandling blir politik. Var ligger nyttan och hur ska finansieringen gå till när kraven på tex. integration ska förverkligas genom LOU?

Det blir två intressanta debatter mellan experter inom upphandling och politiker inom aktuella sakområden som leds av statsvetaren och krönikören Stig-Björn Ljunggren.

Vi finns i Offentliga Affärers sommartält på Strandvägen 4, utanför Wisby Strand Congress & Event. Seminarierna hålls klockan 14.00 – 14.45 på måndagen och 14.15 – 15.00 på tisdagen.